Members

 

Professor  

  KOUZUMA, Yoshiaki

 

DC2

  LIU, Jia

 

MC2

  YASAKI, Yuta

 

MC1

  ENOMOTO, Nonoka

 

BC4

  OSHITA, Tomoki

@KUBOTA, Saori

 

BC3